Zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, tzw. sieć, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. 

 

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku

kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania

pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wszystkim wprowadzającym pojazdy, którzy wprowadzają na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, przypominamy, że w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, są zobowiązani do zapewnienia sieci obejmującej co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Ponadto pragniemy podkreślić, że od 2020 roku nastąpi zmiana spospobu rozliczania obowiązku zapewnienia sieci. Otóż Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania te zamiast wysyłać do GIOŚ-iu (dotychczas w terminie do 15. marca danego roku) trzeba będzie składać do BDO. Wychodząc na przeciw tym zmianom, wszystkim naszym klientom oraz osobom zainteresowanym zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie zmieniających się przepisow, a także konkretne narzędzia umowżliwiające ich wdrożenie w życie we własnej firmie. Począwszy od obsługi przez naszą profesjonalną stację demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów zlokalizowane na terenie Śląska, i tym samym możliwość zawarcia z nami umowy recyklingowej. W celu szczegółowego omówienia spraw dotyczących rejestracji w BDO czy umowy recyklingowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 515 031 139.  

data dodania: 27.12.2019, 11:14